1. Kelpoisuus ja osallistuminen

 1. 1.1. Tämä kampanja on avoin Hakijoille, jotka ostavat uuden (muun kuin aiemmin omistetun tai kunnostetun) ja aidon kampanjatuotteen miltä tahansa Suomessa sijaitsevalta jälleenmyyjältä. Aiemmin omistettujen ja kunnostettujen laitteiden ostot rajataan pois kampanjasta.
 2. 1.2. Vain yksi hakemus henkilöä kohden hyväksytään. Saman henkilön peräkkäiset hakemukset tai ostohyvitykset aiemmin kampanjaan osallistuneen henkilön pankkitilille hylätään. Peruutettujen ostojen tai palautettujen tuotteiden hakemuksia ei sallita. Microsoft pidättää oikeuden pyytää alkuperäistä ostotodistusta ennen hakemuksen käsittelyä.
 3. 1.3. Kampanjaan voivat osallistua vain yli 18-vuotiaat Hakijat, joilla on hallussaan pätevä ostotodistus osiossa 4 kuvatulla tavalla.
 4. 1.4. Microsoftin työntekijät (ja heidän lähisukulaisensa) tai kampanjaan osallistuvat jälleenmyyjät eivät voi hakea hyvitystä. Jälleenmyyjät eivät saa osallistua asiakkaidensa puolesta. Kampanja ei ole avoin kaupallisille toimijoille tai tukkutoimittajille tai henkilöille, jotka ovat ostaneet kampanjatuotteensa edellä mainitun kaltaisilta toimittajilta tai muilta toimittajilta, jotka eivät yleensä myy tuotteita suoraan kuluttajille.

2. Milloin ja missä kampanja on voimassa?

 1. 2.1. Kampanja on voimassa mille tahansa kampanjatuotteelle, joka on ostettu Suomessa 4.9.2017 (klo 00.00 CET) ja 24.9.2017 (klo 23.59 CET) välisenä kampanja-aikana.

3. Milloin ja miten ostohyvitystä haetaan?

 1. 3.1. Oikeutettujen Hakijoiden on lunastettava Palkkionsa täyttämällä hyvityshakemus, joka on saatavilla verkkopalvelun sivulla http://moneyback.microsoft.fi.
 2. 3.2. Hyvitystä on haettava aikaisintaan viidentoista (15) ja viimeistään neljänkymmenenviiden (45) kalenteripäivän kuluessa kampanjatuotteen ostopäivämäärästä. Ostopäivämäärä luetaan tämän ajan ensimmäiseksi päiväksi. Hakemusta hylätään, jos se lähetetään ennen 15. kalenteripäivää tai 45. kalenteripäivän jälkeen.
 3. 3.3. Hakemuslomakkeessa pyydetään seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten:

  • Koko nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ostopäivä
  • Tuotteen nimi
  • Laitteen sarjanumero
  • Jälleenmyyjän nimi
  • Hakemuksen ladattu ostotodistus (katso osiosta 4 lisätietoja)
  • Pankkitiedot
 4. 3.4. Kun Microsoft on vastaanottanut hakemuksen, Hakijan sähköpostiin lähetetään vahvistus vastaanottamisesta. Hakemukset tarkistetaan paikkansapitäviksi, jotta voidaan varmistaa, että osto tehtiin aidosta kampanjaan kuuluvasta tuotteesta ja että se noudatti näitä kampanjaehtoja. Hakemuksen tulos lähetetään Hakijalle sähköpostitse kolmen (3) työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
 5. 3.5. Jos vastaanotettu hakemus on keskeneräinen tai ostotodistus ei kelpaa, Hakijalle lähetetään sähköpostitse tieto hakemuksen hylkäämisestä. Hakija voi lähettää hakemuksen uudelleen oikeilla ja pätevillä tiedoilla varustettuna ennen kampanjatuotteen ostopäivämäärästä alkavan neljänkymmenenviiden (45) päivän määräajan umpeutumista. Microsoft pidättää oikeuden hylätä keskeneräiset, muutetut, epäselvät tai väärät hakemukset.
 6. 3.6. Hyvityshakemukseen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa on otettava yhteys osoitteeseen info@windowscashback.com.

4. Millaisen Ostotodistuksen Microsoft tarvitsee Hyvityksen maksamista varten?

 1. 4.1. Helposti luettava, mieluiten järjestelmän tuottama tosite tulee toimittaa todistuksena ostosta. Jos tosite on kirjoitettu käsin, sen on oltava virallisella kirjelomakkeella ja vahvistettu leimalla. Tositteen tulee osoittaa selvästi seuraavat asiat:

  • kyseinen tuote kuuluu kampanjaan, mikä on todistettava jälleenmyyjän vahvistettavissa olevalla kampanjatuoteviitteellä tai kampanjaominaisuudet ["Windows Home" tai "Windows Pro"], ["irrotettavissa oleva" tai "mukautettava"] sekä ["Intel-suoritin"] sisältävällä kuvauksella
  • ostopäivämäärä
  • lopullinen ostohinta (sis. ALV:n)
  • jälleenmyyjän nimi tai kirjelomake, mukaan lukien nimi ja yhteystiedot.
 2. 4.2. Jos nämä tiedot puuttuvat tositteesta tai ne on ilmaistu epäselvästi, tosite hylätään.
 3. 4.3. Jälleenmyyjät eivät saa lähettää hyvityshakemuksia asiakkaidensa puolesta.
 4. 4.4. Lisäksi vaaditaan kuva kampanjatuotteen alkuperäisen pakkauksen merkinnöistä. Pakkauksen kuvasta tulee näkyä selkeästi seuraavat kampanjatuotteen tiedot:

  • Windows Home- tai Pro-käyttöjärjestelmä on asennettu
  • Intel-suoritin on asennettu
  • merkki ja malli.
 5. 4.5. Jos tilaus tehdään kampanja-aikana, mutta kampanjatuote toimitetaan kampanja-ajan päätyttyä, sekä kampanjatuotteen tilausvahvistus että lopullinen tosite on ladattava hakemuksen liitteiksi, kun kampanjatuote on toimitettu. Kampanjaehtojen mukainen 45 päivän hakuaika lasketaan joka tapauksessa kampanjatuotteen tilauspäivästä lähtien.

5. Milloin ja miten Microsoft maksaa Hyvityksen

 1. 5.1. Hyväksytyistä hakemuksista lähetetään Hakijoille vahvistussähköposti, jossa ilmoitetaan Hyvityksen maksamisesta 8 viikon kuluessa. Jos Hakijan antamat maksutiedot kuitenkin ovat puutteelliset tai virheelliset, Microsoftilla ei ole velvollisuutta maksaa Hyvitystä.
 2. 5.2. Hyvitys maksetaan pankkisiirtona hyvityshakemuksessa annettuun tilinumeroon. Vain yksi hakemus pankkitiliä kohden on mahdollinen.
 3. 5.3. Hyvitys sisältää kaikki verot ja tilisiirtomaksun. Tapauksissa, joissa tämä ostohyvitys katsotaan verotettavaksi eduksi, verovelvollisuus sekä edun ilmoittaminen verotettavaksi ovat vastaanottajalla.
 4. 5.4. Microsoft pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa tämän kampanjan ehtoja välittömästi ilmoituksella, (a) jos Microsoftin kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevat olosuhteet, mukaan lukien tekniset ongelmat, estävät kampanjan pitämisen käynnissä kuten odotettu; (b) jos osallistujat antavat väärää tietoa; (c) jos lainmuutos estää kampanjan pitämisen käynnissä kuten odotettu; (d) mistä tahansa muusta syystä koska tahansa. Microsoft antaa ilmoituksen päivittämällä kampanjaehdot osoitteessa http://moneyback.microsoft.fi.

6. Muut ehdot

 1. 6.1. Microsoftilla on oikeus ryhtyä tarvittaessa kaikkiin asianmukaisesti perusteltuihin toimiin suojautuakseen vilpillisiltä tai virheellisiltä hakemuksilta, mukaan lukien tuottaa ja/tai vaatia lisävahvistusta ostotodistuksesta sekä Hakijan henkilöllisyydestä ja muista tärkeistä tiedoista, kuitenkaan näihin rajoittumatta. Microsoftin päätökset kaikista kampanjaan liittyvistä asioista ovat lopullisia ja sitovia.
 2. 6.2. Hakija suostuu siihen, ettei Microsoftia tai mitään sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia saateta vastuuseen tai pidetä vastuullisina mihinkään vammoihin, menetyksiin, maksuihin tai vaurioihin, jotka johtuvat kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuoraan hakijan osallistumisesta tähän kampanjaan.
 3. 6.3. Microsoft ei ole vastuussa Hakijalle mistään näiden ehtojen loukkaamisesta, joka johtuu mistä tahansa tapahtumasta tai olosuhteesta, joka on kohtuullisen hallintamme ulkopuolella, mukaan lukien lakot, työsulut tai muut työkiistat; järjestelmien tai verkkoyhteyden kaatuminen; tai tulva, tulipalo, räjähdys tai onnettomuus. Microsoft ei ole vastuussa mistään teknisistä, laitteiston, ohjelmiston, palvelimen, verkkosivun tai muun toimintahäiriöstä tai vahingoittumisesta, joka estää osallistujaa jollain tavalla osallistumasta kampanjaan.
 4. 6.4. Tämä kampanja ja mikä tahansa sen tai siihen liittyvä hakemus (mukaan lukien sopimuksettomat kiistat ja hakemukset) ovat: (a) Irlannin lain alaisia, kuitenkin Hakijan asuinmaan lakeja sovelletaan niiden edellyttämissä kohdissa, ja (b) Irlannin oikeusistuinten ei-yksinomaisen lainsäädännön alaisia.
 5. 6.5. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tämä kampanja on pätemätön, jos laki kieltää sen tai rajoittaa sen toteutumista. Microsoft pidättää oikeuden muuttaa tarjousta tai keskeyttää tarjouksen milloin tahansa.
 6. 6.6. Tämän kampanjan tarjoava yritys on [Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti]. Älä lähetä ostohyvityshakemuksia tähän osoitteeseen. Niihin ei vastata. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) ovat Microsoft Corporationin omaisuutta Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tässä mainitut todellisten yritysten ja tuotteiden nimet ja logot voivat olla vastaavien omistajiensa tuotemerkkejä.
 7. 6.7. Kaikkien hakemusten henkilötiedot kerätään, ja niitä käytetään tämän kampanjan toteutukseen (mukaan lukien luovuttamalla tietoja kolmansille osapuolille kampanjan käsittelyä ja toteutusta varten). Kaikkia Hakijan Microsoftille antamia tietoja käytetään Microsoftin tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Hakemuksien seuranta

Voit seurata hakemuksesi käsittelyn edistymistä antamalla hakemuksesi tunnuksen