1. Kelpuuttaminen ja osallistuminen

 1. 1.1. Tämä Kampanja koskee Hakijoita, jotka ostavat uuden Kelpuutettavan tuotteen Osallistuvalta jälleenmyyjältä. Aiemmin ostetut tai kunnostetut laitteet on nimenomaisesti suljettu tämän Kampanjan ulkopuolelle.
 2. 1.2. Enintään kolme (3) Hyvityshakemusta hakijaa kohti on sallittu. Enimmäismäärän ylittävät saman Hakijan Hyvityshakemukset tai maksut hyvityksen jo saaneen Hakijan pankkitilille tullaan hylkäämään.
 3. 1.3. Jos Hyvityshakemuksen tekijänä on yritys, Hyvitys voidaan maksaa vain yrityksen pankkitilille. Hyvitystä ei makseta työntekijän pankkitilille.
 4. 1.4. Hyvitystä ei voi hakea peruutetuista ostoista tai palautetuista tuotteista. Microsoft varaa oikeuden pyytää alkuperäinen ostotosite ennen Hyvityshakemuksen käsittelyä.
 5. 1.5. Tähän Kampanjaan voivat osallistua vain vähintään 18-vuotiaat Hakijat, joilla on jäljempänä olevan kohdan 4 mukainen voimassa oleva ostotosite.
 6. 1.6. Kampanjaan eivät voi osallistua Microsoftin tai Kampanjaan osallistuvien jälleenmyyjien työntekijät (ja heidän perheenjäsenet).
 7. 1.7. Jälleenmyyjät eivät ole oikeutettuja lähettämään Hyvityshakemuksia asiakkaidensa puolesta. Kaikki Hyvityshakemukset, jotka ovat Osallistuvien Jälleenmyyjien myyntiosoitteista, hylätään.
 8. 1.8. Tämä Kampanja on avoinna Hakijoille, jotka ovat ostaneet Kampanjatuotteen Jälleenmyyjältä, joka myy suoraan kuluttajille. Hyvityshakemuksia ei hyväksytä, jos tuote on hankittu tukkutoimittajalta tai miltään muulta toimittajalta, joka ei yleensä myy tuotteita suoraan kuluttajille.
 9. 1.9. Tämä Kampanja on avoinna Yksittäisille Hakijoille ja Yrityksille.

2. Osallistuvat jälleenmyyjät

 1. 2.1. Osallistuvat jälleenmyyjät ovat fyysisiä tai verkossa toimivia jälleenmyyjiä, jotka mainostavat Kampanjaa myymälässään tai verkkokaupassaan. Niiden kotipaikan on oltava jossakin seuraavista maista, ja niillä on oltava voimassa oleva VAT-numero/Y-tunnus kyseisessä maassa: Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska.
 2. 2.2. Verkkokauppiaiden on myytävä Kelpuutettava tuote suoraan Hakijalle. Kampanja ei koske tuotteita, joita verkossa toimivat Osallistuvat jälleenmyyjät eivät myy suoraan vaan myynnistä vastaa kolmas osapuoli. Kuitissa on ilmoitettava selkeästi, että laitteen on myynyt Osallistuva jälleenmyyjä.
 3. 2.3. Yksityiseen myyntiin tarkoitettujen nettihuutokauppojen kautta ostetuilla ja käytettynä ostetuilla Kelpuutettavilla Tuotteilla osallistumista ei hyväksytä tässä Kampanjassa.
 4. 2.4. Kampanja ei koske Amazonista ja eBaysta ostettuja tuotteita.

3. Milloin ja miten hyvitystä haetaan?

 1. 3.1. Oikeutettujen Hakijoiden on haettava Hyvitystä verkossa käyttämällä Hyvityshakemuslomaketta, joka on saatavilla Kampanjan verkkosivustolta osoitteesta moneyback.microsoft.fi

  Hyvityshakemukset on tehtävä viidentoista (15) – neljänkymmenenviiden (45) kalenteripäivän kuluessa Kelpuutettavan tuotteen ostopäivämäärästä. Ostopäivämäärä katsotaan päiväksi nro 1. Hyvityshakemukset, jotka tehdään aiemmin kuin viidentoista (15) päivän tai myöhemmin kuin neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua ostotapahtumasta, hylätään.

 2. 3.2. Hyvityshakemuslomakkeessa on annettava seuraavat tiedot, jotta Hyvityshakemus voidaan käsitellä:

  • Hakijan tai yrityksen koko nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Kotiosoite tai yrityksen osoite
  • Osallistuvan jälleenmyyjän nimi
  • Ostopäivämäärä
  • Kelpuutettavan tuotteen nimi (nimet)
  • Liitteeksi ladattu ostotosite (katso lisätiedot kohdasta 4)
  • Pankkiyhteystiedot
 3. 3.3. Kun Microsoft on vastaanottanut Hyvityshakemuksen, vastaanotto vahvistetaan Hakijalle sähköpostitse ja tekstiviestitse (jos matkapuhelinnumero on ilmoitettu).
 4. 3.4. Hyvityshakemusten kelpoisuus tarkistetaan varmistamalla, että tapahtuma on ollut Kelpuutettavan tuotteen aito osto ja että se täyttää nämä Kampanjaehdot. Hyvityshakemusta koskeva päätös ilmoitetaan Hakijalle sähköpostitse viiden (5) arkipäivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.
 5. 3.5. Jos Hyvityshakemus on puutteellinen tai ostotosite on virheellinen, Hyvityksen hakijalle lähetetään sähköpostitse ilmoitus, jossa kerrotaan, että puutteellista Hyvityshakemusta ei voida käsitellä, ennen kuin pakolliset tiedot on toimitettu. Pakollisten tietojen toimittamiseksi Hakijan on päivitettävä Hyvityshakemus oikeilla ja kelvollisilla tiedoilla viidentoista (15) päivän kuluessa, tai muussa tapauksessa Hyvityshakemus hylätään. Sähköposti-ilmoituksen päivämäärä katsotaan päiväksi nro 1.  Microsoft varaa oikeuden hylätä puutteelliset, myöhästyneet, lukukelvottomat tai virheelliset Hyvityshakemukset.
 6. 3.6. Jos Microsoft katsoo Hyvityshakemuksen lukukelvottomaksi, hylkäämisen syyt eritellään sähköpostiviestissä. Jotkin sähköpostioperaattorit raportoivat tällaiset sähköpostiviestit joskus roskapostiksi. On Hakijan vastuulla tarkistaa ilmoitusten vastaanottaminen säännöllisesti myös roskapostikansiosta.
 7. 3.7. Jos sinulla on Hyvityshakemuslomakkeeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota sähköpostitse yhteys osoitteeseen info@windowscashback.com.

4. Mitä ostotositetta Microsoft edellyttää Hyvityksen maksamiseksi?

 1. 4.1. Ostotositteeksi Hyvityshakemukseen on ladattava kuva selkeästi luettavissa olevasta järjestelmän luomasta tulosteesta tai sähköpostitse lähetetystä kuitista. Kuitista on selkeästi näyttävä seuraavat tiedot:

  • Osallistuvan jälleenmyyjän nimi, VAT-numero/Y-tunnus ja yhteystiedot
  • Kelpuutettavan tuotteen nimi ja tekniset tiedot (tietojen on sisällettävä Osallistuvan jälleenmyyjän antama Kelpuutettavan tuotteen viitetieto, jonka perusteella Kelpuutettava tuote voidaan vahvistaa)
  • Ostopäivämäärä
  • Lopullinen ostohinta (sis. ALV)
 2. 4.2. Ostotositteeksi on ladattava valokuva Kampanjatuotteen alkuperäisen pakkauksen tarran merkinnöistä.

  • Pakkauksen tarrasta otetusta valokuvasta on näyttävä selkeästi Kampanjatuotteen malli ja kaikki viivakoodit.
 3. 4.3. Ladatut valokuvat, joissa edellä mainitut tiedot eivät näy selkeästi tai jotka ovat lukukelvottomia, hylätään.
 4. 4.4. Jälleenmyyjät eivät saa tehdä Hyvityshakemuksia asiakkaidensa puolesta.
 5. 4.5. Jos Kelpuutettava tuote ostetaan Kampanja-ajan kuluessa mutta Kelpuutettava tuote toimitetaan Hakijalle Kampanja-ajan ulkopuolella, Hyvityshakemuslomakkeeseen on ladattava valokuva tilausvahvistuksesta ja Kelpuutettavan tuotteen lopullisesta ostokuitista, kun Kelpuutettu tuote on toimitettu. 15–45 päivän jakso, jonka kuluessa Hyvityshakemus on tehtävä, alkaa joka tapauksessa Kelpuutettavan tuotteen tilauspäivämäärästä.

5. Milloin ja miten Microsoft maksaa Hyvityksen

 1. 5.1. Jos Hyvityshakemus hyväksytään, Hakijat saavat sähköpostitse vahvistuksen siitä, että Hyvityshakemus on hyväksytty ja Hyvitys maksetaan 30 päivän kuluessa. Jos Hakijan toimittamat maksutiedot ovat virheelliset tai väärät, Microsoftilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa Hyvitystä.
 2. 5.2. Hyvitys maksetaan pankkisiirtona Hyvityshakemuslomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Vain kolme (3) Hyvitystä pankkitiliä kohti on mahdollista.
 3. 5.3. (a) Microsoft maksaa Hyvityksiin mahdollisesti liittyvät verot; (b) Microsoft ei maksa tai korvaa ylimääräisiä pankkikuluja, jotka pankki saattaa veloittaa Hyvityssumman siirrosta; (c) On Hakijan velvollisuus vastata ja maksaa kaikista muista Hyvityssummaan liittyvistä verovelvotteista tai muista maksuista.
 4. 5.4. Microsoft varaa oikeuden muuttaa Kampanjaehtoja tai peruuttaa ne erillisellä ilmoituksella välittömästi: (a) jos Microsoftin kohtuudellisen hallinnan ulkopuolella olevat olosuhteet, mukaan lukien tekniset ongelmat, estävät Kampanjan toteuttamisen odotetulla tavalla, (b) jos Hakijat toimittavat vääriä tietoja, (c) jos lainsäädännön muutos estää Kampanjan toteuttamisen odotetulla tavalla tai (d) mistä tahansa muusta syystä milloin tahansa. Microsoft ilmoittaa muutoksista esittämällä päivitetyt Kampanjaehdot osoitteessa moneyback.microsoft.fi.

6. Muut ehdot

 1. 6.1. Microsoftilla on oikeus tarvittaessa ryhtyä kohtuullisiin toimiin suojautuakseen vilpillisiltä tai virheellisiltä Hyvityshakemuksilta, mukaan lukien rajoituksetta lisätarkistusten toteuttaminen ja/tai edellyttäminen ostotapahtuman tai Hakijan henkilöllisyyden tai muiden oleellisten tietojen todistamiseksi. Microsoftin päätökset kaikista Kampanjaan liittyvistä näkökohdista ovat lopullisia ja sitovia.
 2. 6.2. Hakija hyväksyy, että Microsoft ja sen asiaankuuluvat toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat eivät vastaa vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai vaurioista, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti osallistumisesta tähän Kampanjaan ja että Hakija suojaa Microsoftia edellä mainittuihin liittyviltä vaatimuksilta.
 3. 6.3. Microsoft ei ole vastuussa Hakijalle näiden ehtojen rikkomuksista, jotka johtuvat tapahtumista tai olosuhteista, jotka eivät ole kohtuudella hallinnassamme, mukaan lukien rajoituksetta lakot, työsulut tai muut työtaistelutoimet, järjestelmien tai verkon käyttökatkokset sekä tulvat, tulipalot, räjähdykset tai onnettomuudet. Microsoft ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään teknisistä tai laitteistoihin, ohjelmistoihin, palvelimiin, verkkosivustoihin tai muihin toimintoihin liittyvistä käyttökatkoksista tai vaurioista sikäli kuin ne estävät osallistujaa osallistumasta Kampanjaan tai häiritsevät muutoin osallistumista.
 4. 6.4. Tähän Kampanjaan ja Kampanjasta seuraaviin tai siihen liittyviin Hyvityshakemuksiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat ja Hyvityshakemukset) sovelletaan: (a) Suomen lakia, elleivät Hakijan asuinmaan lait ole pakottavia, ja (b) Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista toimivaltaa.
 5. 6.5. Kampanja on mitätön, jos laki kieltää sen tai rajoittaa sitä. Microsoft varaa oikeuden muuttaa Kampanjaa tai keskeyttää sen, milloin tahansa.
 6. 6.6. Tämän Kampanjan tarjoava yhtiö on Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlanti. Älä lähetä Hyvityshakemuksia edellä olevaan osoitteeseen, sillä hakemuksiin ei vastata tästä osoitteesta. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit (rekisteröidyt ja muut) ovat Microsoft Corporationin omaisuutta Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tässä asiakirjassa mainittujen todellisten yhtiöiden ja tuotteiden nimet ja logot voivat olla asianomaisten omistajiensa tavaramerkkejä.
 7. 6.7. Hyvityshakemuksissa annettuja henkilötietoja kerätään ja käytetään ainoastaan tämän Kampanjan toteuttamiseen (ja ne paljastetaan kolmansille osapuolille vain Kampanjan käsittelyä ja toteutusta varten). Kaikkien Hakijan Microsoftille antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Microsoftin yksityisyydensuojakäytäntöä, joka on osoitteessa [https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839].