1. Kvalifikasjon og deltakelse

 1. 1.1. Kampanjen er åpen for Kravfremsettere som kjøper et nytt (ikke brukt eller renovert) og ekte Kvalifisert produkt fra en butikk eller forhandler i Norge. Kjøp av brukte eller renoverte enheter er spesifikt ekskluderte fra denne kampanjen.
 2. 1.2. Bare ett krav er tillatt per person. Påfølgende krav fra den samme personen eller med utbetaling til en konto tilhørende en person som allerede har sendt inn et krav, vil avslås. Krav i forbindelse med et kansellert kjøp eller returnerte produkter godtas ikke. Microsoft forbeholder seg retten til å be om originalt kjøpsbevis før et krav behandles.
 3. 1.3. Bare Kravfremsettere som er 18 år eller eldre, og som er i besittelse av et gyldig kjøpsbevis som beskrevet i avsnitt 4, kan delta i denne kampanjen.
 4. 1.4. Ansatte i Microsoft (og deres nærmeste familie) og forhandlere som deltar i denne kampanjen, kan ikke fremsette krav. Forhandlere kan ikke delta på vegne av sine kunder. Distributører og grossister, og personer som har kjøpt sitt Kvalifiserte produkt fra en slik leverandør eller fra en annen leverandør som ikke generelt selger til allmennheten, kan ikke delta i kampanjen.

2. Når og hvor gjelder kampanjen?

 1. 2.1. Kampanjen gjelder for alle Kvalifiserte produkter kjøpt i Norge mellom [4. september 2017] kl. 00.00 (midnatt, norsk tid) og til og med [24. september 2017] kl. 23.59 (norsk tid) (Kampanjeperioden).

3. Når og hvordan kan jeg be om tilbakebetalingsbonus?

 1. 3.1. Kvalifiserte Kravfremsettere må kreve Tilbakebetalingsbonusen på nettet ved å bruke kravskjemaet som er tilgjengelig på kampanjens nettside på http://moneyback.microsoft.no.
 2. 3.2. Kravene må fremsettes mellom 15 og 45 kalenderdager fra datoen det Kvalifiserte produktet ble kjøpt. Kjøpsdagen teller som dag én. Krav som fremsettes før 15 dager fra kjøpsdato eller senere enn 45 dager etter kjøpsdato, vil avvises.
 3. 3.3. Følgende informasjon må sendes inn ved hjelp av kravskjemaet for at kravet skal kunne behandles:

  • Fullt navn
  • E-postadresse
  • Kjøpsdato
  • Produktnavn
  • Serienummer for maskinvare
  • Navn på forhandler
  • Opplastet kjøpsbevis (se avsnitt 4 for mer informasjon)
  • Bankopplysninger
 4. 3.4. Når kravet er mottatt av Microsoft, vil Kravfremsetteren få en bekreftelse på e-post. Krav vil gjennomgås og godkjennes for å sikre at transaksjonen var et gyldig kjøp av et Kvalifisert produkt og utført i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Utfallet av kravet formidles til Kravfremsetteren på e-post, innen tre (3) virkedager fra kravet ble sendt.
 5. 3.5. Hvis vi mottar et ufullstendig krav eller et ugyldig kjøpsbevis, vil vi sende en e-post til Kravfremsetteren for å melde fra om at kravet er avvist. Kravfremsetteren kan sende kravet inn på nytt, med riktig og gyldig informasjon, innen utløpsdatoen, som er 45 dager fra det Kvalifiserte produktets kjøpsdato. Microsoft forbeholder seg retten til å avvise ufullstendige, endrede, uleselige eller falske krav.
 6. 3.6. Om du har spørsmål eller har problemer med kravskjemaet, kontakt info@windowscashback.com.

4. Hva slags kjøpsbevis må jeg ha for at Microsoft skal gi meg Tilbakebetalingsbonusen?

 1. 4.1. En lesbar og helst systemgenerert kvittering må legges ved som kjøpsbevis. Om den er håndskrevet, må den ha korrekt brevhode og være stemplet. Kvitteringen må tydelig vise:

  • at produktet er et Kvalifisert produkt, enten ved å inkludere en produktreferanse som kan sjekkes mot listen over Kvalifiserte produkter av forhandleren, eller ved å nevne de kvalifiserende spesifikasjonene [«Windows Home eller Pro»], [«hybrid-PC», enten med avtagbart eller konvertibelt tastatur] og [«Intel-prosessor»]
  • kjøpsdatoen;
  • den endelige kjøpsprisen (inkl. moms); og
  • forhandleren/butikkens navn eller brevhode, med navn og kontaktopplysninger.
 2. 4.2. Kvitteringer som ikke klart viser disse opplysningene eller som ikke kan leses, vil avvises.
 3. 4.3. Forhandlere kan ikke fremsette krav på vegne av sine kunder.
 4. 4.4. I tillegg behøves et bilde av etiketten på originalesken det Kvalifiserte produktet var pakket i. Bildet av boksen må klart vise følgende informasjon om det Kvalifiserte produktet:

  • Windows Home- eller Pro-operativsystem er installert
  • en Intel-prosessor er installert
  • merke og modell
 5. 4.5. Om en ordre plasseres innenfor Kampanjeperioden, men det Kvalifiserte produktet leveres etter at Kampanjeperioden er over, må både bestillingsbekreftelsen og den endelige kjøpskvitteringen for det Kvalifiserte produktet lastes opp til kravskjemaet etter at det Kvalifiserte produktet er levert. I alle tilfeller begynner 45-dagersperioden kravet må fremsettes innen, fra datoen det Kvalifiserte produktet bestilles.

5. Når og hvordan betaler Microsoft Tilbakebetalingsbonusen?

 1. 5.1. Om kravet er gyldig, vil Kravfremsetteren få bekreftelse på e-post om at kravet er godkjent, og tilbakebetalingen vil skje innen 8 uker. Om betalingsinformasjonen Kravfremsetteren har oppgitt er ugyldig eller feilaktig, har Microsoft ingen plikt til å betale denne Tilbakebetalingsbonusen.
 2. 5.2. Tilbakebetalingsbonusen betales med bankoverføring til bankkontonummeret som er oppgitt på kravskjemaet. Kun ett krav kan fremsettes per bankkonto.
 3. 5.3. Tilbakebetalingsbonusen inkluderer alle skatter og bankgebyrer. Der denne Tilbakebetalingsbonusen utgjør en skattepliktig fordel, ligger skatteplikten og ansvaret for å oppgi fordelen til myndighetene hos mottakeren av denne betalingen.
 4. 5.4. Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller fjerne vilkårene for denne kampanjen umiddelbart: (a) hvis omstendigheter utenfor Microsofts rimelige kontroll, inkludert tekniske feil, forhindrer kampanjen fra å gå som planlagt, (b) hvis falsk informasjon sendes inn av deltakerne, (c) hvis en lovendring forhindrer kampanjen fra å gå som planlagt eller (d) av noen annen grunn, når som helst. Varselet vil komme fra Microsoft i form av endrede vilkår og betingelser for kampanjen på http://moneyback.microsoft.no.

6. Andre vilkår

 1. 6.1. Microsoft skal ha rett til, der det er nødvendig, å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige og rimelige for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å frembringe og/eller kreve videre dokumentasjon i forbindelse med kjøpsbevis, personens identitet og andre relevante opplysninger fra en Kravfremsetter. Microsofts beslutninger i alle aspekter av kampanjen vil være endelige og bindende.
 2. 6.2. Kravfremsetteren samtykker til at Microsoft og alle dets ledere, direktører, ansatte, representanter og agenter ikke skal ha noe ansvar og at de skal holdes skadesløse av Kravfremsetteren for eventuelle skader, tap eller kostnader, eller skader av noen slag som er et resultat, helt eller delvis, direkte eller indirekte, av deltakelsen i denne kampanjen.
 3. 6.3. Microsoft har intet ansvar ovenfor Kravfremsetteren for eventuelle brudd på disse vilkårene forårsaket av en hendelse eller omstendigheter som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, arbeidsstans eller andre arbeidskonflikter, sammenbrudd av systemer eller nettverkstilgang, oversvømmelse, brann, eksplosjon eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningsforpliktet for tekniske feil, feil i maskin- eller programvare, servere, nettsider eller andre feil eller skader av noe slag, i den utstrekning dette stanser eller hindrer deltakeren fra å delta i kampanjen.
 4. 6.4. Denne kampanjen og eventuelle krav som er en følge av eller forbundet med denne kampanjen (inkludert kontraktsmessige krav eller tvister) skal: (a) reguleres av irsk lov, men lovene i landet der Kravfremsetteren bor vil gjelde der de er obligatoriske og (b) og være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Irland.
 5. 6.5. Kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjen gjelder ikke der den er ulovlig eller begrenset av lover eller forskrifter. Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avslutte tilbudet når som helst.
 6. 6.6. Selskapet som leverer denne kampanjen er [Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland]. Ikke send krav om tilbakebetalinger til denne adressen, de vil ikke bli besvart. Med enerett. Alle varemerker (både registrerte og andre) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Eksisterende selskaper og produkters navn og logoer som er nevnt her, kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
 7. 6.7. Personopplysninger fra alle krav som sendes inn vil registreres og brukes for å gjennomføre denne kampanjen (dette inkluderer å dele opplysningene med tredjeparter, med det formål å gjennomføre og administrere kampanjen). Alle personopplysninger Kravfremsetteren gir Microsoft vil behandles i samsvar med Microsofts personvernserklæring, som du kan finner på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Kravsporing

Angi krav-ID-en din for å få status på hvor langt kravet ditt har kommet i systemet